GOW Sigurnost

Preventivni pregled

50 KM jednokratna usluga NARUČI USLUGU
SSL Certifikat 105 KM obnavlja se godišnje NARUČI USLUGU
Backup home directory i baze podataka 10 KM jednokratna usluga NARUČI USLUGU
Zaštita od DDoS 40 KM obnavlja se mjesečno NARUČI USLUGU
Zaštita od SQL Injection 40 KM jednokratna usluga NARUČI USLUGU
Zaštita od XSS 40 KM jednokratna usluga NARUČI USLUGU
Zaštita od spama 40 KM jednokratna usluga NARUČI USLUGU
Zaštita administratorskog panela 10 KM jednokratna usluga NARUČI USLUGU
Dnevni, sedmični i mjesečni backup home directory i baze podataka 45 KM obnavlja se mjesečno NARUČI USLUGU
Stalni rad na zaštiti i sprečavanju zlonamjernih operacija na web stranici 50 KM obnavlja se mjesečno NARUČI USLUGU
gow slogan gow boja