USLOVI KORIŠTENJA USLUGA
1. Opće odredbe

a. Zaštita ličnih podataka

Agencija Plan2 poštuje privatnost svojih korisnika i posjetilaca web stranice www.gow.ba i posvećena je njihovoj zaštiti.

U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, izrade računa i registracije usluga od korisnika usluga se uzimaju sljedeći podaci:

Agencija Plan2 se obavezuje da će dobivene podatke držati u tajnosti i upotrijebiti raspoložive mjere koje onemogućavaju njihov gubitak, brisanje ili zloupotrebu. Također, tim podacima će se koristiti samo za vlastite potrebe i zakonom određene svrhe. Korisnik prihvata da njegovi podaci (ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona) mogu biti dostupni putem WHOIS servisa.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisničku registraciju, korisnik je dužan obavijestiti Agenciju Plan2, pisanim ili elektronskim putem, najkasnije 7 dana od dana nastanka promjene.

Agencija Plan2 ne odgovara za sigurnost podataka dostavljenih kanalima nad kojima nema nikakvu kontrolu.

Agencija Plan2 ima pravo u bilo kojem trenutku i na bilo koji način uspostaviti kontakt s korisnikom. To uključuje obavijesti elektronskom poštom, obavijesti o promotivnim akcijama (newsletter) i dr.

b. Usluge

Agencija Plan2 se obvezuje korisniku pružiti odabrani paket usluga u trajanju i po uslovima koji su navedeni na web stranici www.gow.ba.

Korisnik se obavezuje da prilikom kupovine usluga dostavi tačne podatke. Za tačnost podataka i eventualnu štetu prouzrokovanu lažnim podacima odgovornost snosi korisnik.

2. Hosting

Agencija Plan2 će omogućiti korištenje zakupljenih hosting usluga na najbolji mogući način, što uključuje i podršku korisnicima i otklanjanje grešaka i problema u radu sistema.

Agencija Plan2 će korisniku odrediti korisničko ime i lozinku, koji služe za autentifikaciju pristupa uslugama. Korisnik će ih čuvati od neovlaštenog korištenja.

Sadržaji i aktivnosti koji nisu dozvoljeni:

Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

U slučaju zloupotrebe, Agencija Plan2 zadržava pravo da onemogući pristup korisnika bilo kojoj usluzi.

3. Domene

Registracija .BA domena se vrši u skladu s važećim pravilnikom o registraciji .ba domena. Registracija .HR domena se vrši u skladu s važećim pravilnikom o registraciji .hr domena. Registracija .RS domena se vrši u skladu s važećim pravilnikom o registraciji .rs domena.

4. GOW Kredit

Agencija Plan2 ima obavezu da:

Korisnik ima pravo da:

Agencija Plan2 zadržava pravo da onemogući korištenje GOW kredit usluge u slučaju zloupotrebe od strane korisnika.

5. Završne odredbe

Ovi uslovi korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na web stranici www.gow.ba i primjenjuju se na sve korisnike koji su korisnički odnos zasnovali nakon toga dana, osim ukoliko Agencija Plan2 i korisnik ne potpišu poseban ugovor o korištenju usluga.

Agencija Plan2 zadržava pravo promjene Uslova bez prethodne najave ili obavijesti.

Agencija Plan2 zadržava pravo promjene cijena svojih usluga, bez prethodne najave ili obavijesti.

gow slogan gow boja